Thu ngân sách nhà nước giảm mạnh do COVID-19: Phải quản chặt nguồn thu, tăng cường thanh, kiểm tra

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục giảm mạnh do COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Thu ngân sách nhà nước tiếp tục giảm mạnh do COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Thu ngân sách nhà nước tiếp tục giảm mạnh do COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top