Thu ngân sách ngành Hải quan đạt hơn 84.000 tỉ đồng

Kết quả thu ngân sách của ngành Hải quan tăng nhờ hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh Thái Bình.
Kết quả thu ngân sách của ngành Hải quan tăng nhờ hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh Thái Bình.
Kết quả thu ngân sách của ngành Hải quan tăng nhờ hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh Thái Bình.
Lên top