Thu mua nông sản ở vùng có dịch: Bộ Công Thương hướng dẫn thế nào?

Bộ Công Thương tham gia "giải cứu" nông sản ở Hải Dương. Ảnh: C.N
Bộ Công Thương tham gia "giải cứu" nông sản ở Hải Dương. Ảnh: C.N
Bộ Công Thương tham gia "giải cứu" nông sản ở Hải Dương. Ảnh: C.N
Lên top