Thu hút đầu tư PPP: Kỳ vọng sẽ gỡ vướng mắc, tạo niềm tin cho nhà đầu tư

Cầu Bạch Đằng (Hải Phòng), dự án thu phí từ tháng 10.2018, nhưng tới nay mới đạt 30% doanh thu so với phương án tài chính ban đầu. Ảnh: L.Đ
Cầu Bạch Đằng (Hải Phòng), dự án thu phí từ tháng 10.2018, nhưng tới nay mới đạt 30% doanh thu so với phương án tài chính ban đầu. Ảnh: L.Đ
Cầu Bạch Đằng (Hải Phòng), dự án thu phí từ tháng 10.2018, nhưng tới nay mới đạt 30% doanh thu so với phương án tài chính ban đầu. Ảnh: L.Đ
Lên top