Thu hút đầu tư nước ngoài, cần xem xét năng lực địa phương

Thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới, nhân lực chất lượng cao giữ vai trò then chốt. Ảnh: Vũ Long
Thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới, nhân lực chất lượng cao giữ vai trò then chốt. Ảnh: Vũ Long
Thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới, nhân lực chất lượng cao giữ vai trò then chốt. Ảnh: Vũ Long
Lên top