Thu hút đầu tư FDI 9 tháng đạt 21,20 tỉ USD

Trong 9 tháng, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 21,20 tỉ USD. Ảnh minh họa.
Trong 9 tháng, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 21,20 tỉ USD. Ảnh minh họa.
Trong 9 tháng, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 21,20 tỉ USD. Ảnh minh họa.
Lên top