Thu hồi pate Minh Chay có độc tố: Khách hàng đã ăn hết hoặc vứt bỏ

Hình ảnh bệnh nhân phải cấp cứu, suýt mất mạng vì ăn phải sản phẩm Pate Minh Chay.
Hình ảnh bệnh nhân phải cấp cứu, suýt mất mạng vì ăn phải sản phẩm Pate Minh Chay.
Hình ảnh bệnh nhân phải cấp cứu, suýt mất mạng vì ăn phải sản phẩm Pate Minh Chay.
Lên top