Thu hồi giấy phép doanh nghiệp, cá nhân bị...“tiêu tan” 24,7 tỷ đồng

Cty Nguyệt Đức sở hữu trang trại chăn nuôi cho thuê trị giá gần 60 tỷ đồng. Ảnh: Đ.A
Cty Nguyệt Đức sở hữu trang trại chăn nuôi cho thuê trị giá gần 60 tỷ đồng. Ảnh: Đ.A
Cty Nguyệt Đức sở hữu trang trại chăn nuôi cho thuê trị giá gần 60 tỷ đồng. Ảnh: Đ.A
Lên top