Thu hoạch, tiêu thụ nông sản trong đại dịch vẫn khó trăm bề

Xuất khẩu nông sản đang gặp khó trăm bề do ách tắc ở khâu chế biến, lưu thông. Ảnh: Hồng Nhung
Xuất khẩu nông sản đang gặp khó trăm bề do ách tắc ở khâu chế biến, lưu thông. Ảnh: Hồng Nhung
Xuất khẩu nông sản đang gặp khó trăm bề do ách tắc ở khâu chế biến, lưu thông. Ảnh: Hồng Nhung
Lên top