Thu hoạch cá mú nuôi thử nghiệm nặng hơn nửa tạ

Tại thời điểm thu hoạch, con cá mú nghệ đạt trọng lượng hơn 55kg. Ảnh: Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo- Đại học Huế.
Tại thời điểm thu hoạch, con cá mú nghệ đạt trọng lượng hơn 55kg. Ảnh: Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo- Đại học Huế.
Tại thời điểm thu hoạch, con cá mú nghệ đạt trọng lượng hơn 55kg. Ảnh: Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo- Đại học Huế.
Lên top