Thu giữ trên 1.500 sản phẩm hàng giả nhái nhãn Adidas

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, lập biên bản tịch thu hàng hóa nhái nhãn tại các cơ sở kinh doanh vi phạm. Ảnh: Minh Khuyên
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, lập biên bản tịch thu hàng hóa nhái nhãn tại các cơ sở kinh doanh vi phạm. Ảnh: Minh Khuyên
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, lập biên bản tịch thu hàng hóa nhái nhãn tại các cơ sở kinh doanh vi phạm. Ảnh: Minh Khuyên
Lên top