Thu giữ hơn 1.500 lít mỡ gà bẩn trên đường về Bắc Giang tiêu thụ

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.500 lít mỡ gà bẩn.
Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.500 lít mỡ gà bẩn.
Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.500 lít mỡ gà bẩn.
Lên top