Thu giữ gần 4.000 đôi giày nghi nhập lậu, nhái nhãn Nike, Gucci

Lên top