Thu giữ gần 300 nghìn đơn vị hàng hóa thuốc tân dược nghi nhập lậu

Gần 300.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa là thuốc tân dược, thực phẩm chức năng vừa bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ. Ảnh: QLTT
Gần 300.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa là thuốc tân dược, thực phẩm chức năng vừa bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ. Ảnh: QLTT
Gần 300.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa là thuốc tân dược, thực phẩm chức năng vừa bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ. Ảnh: QLTT
Lên top