Thu giữ gần 1.700 khẩu súng giả là đồ chơi trẻ em nguy hiểm, bạo lực

Gần 1.700 khẩu súng nhựa là đồ chơi bạo lực bị thu giữ. Ảnh: QLTT
Gần 1.700 khẩu súng nhựa là đồ chơi bạo lực bị thu giữ. Ảnh: QLTT
Gần 1.700 khẩu súng nhựa là đồ chơi bạo lực bị thu giữ. Ảnh: QLTT
Lên top