Thu giữ 400 đồng hồ hiệu CASIO "lởm" tại Lạng Sơn

Số đồng hồ bị thu giữ. Ảnh: QLTT LS
Số đồng hồ bị thu giữ. Ảnh: QLTT LS
Số đồng hồ bị thu giữ. Ảnh: QLTT LS
Lên top