Thu gần 30.000 tỉ đồng phí đường bộ: Sau 5 năm chi gì?

Người dân và DN cho rằng họ đang bị thu phí chồng phí, khi cứ ra đường là gặp... dự án BOT. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người dân và DN cho rằng họ đang bị thu phí chồng phí, khi cứ ra đường là gặp... dự án BOT. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người dân và DN cho rằng họ đang bị thu phí chồng phí, khi cứ ra đường là gặp... dự án BOT. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top