Thông tư không theo kịp Nghị định, nhà mạng "vượt rào", người dùng vẫn chịu thiệt

Khi chưa có thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 81/2018, người tiêu dùng vẫn tiếp tục thiệt thòi khi không được hưởng lợi nhiều từ giá trị khuyến mại các nhà mạng đem lại. Ảnh: Hải Nguyễn.
Khi chưa có thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 81/2018, người tiêu dùng vẫn tiếp tục thiệt thòi khi không được hưởng lợi nhiều từ giá trị khuyến mại các nhà mạng đem lại. Ảnh: Hải Nguyễn.
Khi chưa có thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 81/2018, người tiêu dùng vẫn tiếp tục thiệt thòi khi không được hưởng lợi nhiều từ giá trị khuyến mại các nhà mạng đem lại. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top