Thông tư 19 phù hợp với thực tiễn thanh toán thương mại biên giới Việt Nam và Trung Quốc: Tạo cơ sở pháp lý để thực hiện các giao dịch thu, chi

Nếu vận chuyển trái phép qua biên giới số tiền VND hay CNY có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên thì có thể bị xử phạt hình sự. Ảnh: P.V
Nếu vận chuyển trái phép qua biên giới số tiền VND hay CNY có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên thì có thể bị xử phạt hình sự. Ảnh: P.V
Nếu vận chuyển trái phép qua biên giới số tiền VND hay CNY có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên thì có thể bị xử phạt hình sự. Ảnh: P.V
Lên top