Thông tin thêm về bệnh "bò điên" và việc xuất khẩu bò của Brazil

Căn cứ quy định của OIE về bệnh “bò điên” trong thương mại quốc tế đối với trâu bò sống và sản phẩm từ trâu bò, hiện nay Brazil vẫn đang xuất khẩu trâu bò sống. Ảnh minh họa: Vũ Long
Căn cứ quy định của OIE về bệnh “bò điên” trong thương mại quốc tế đối với trâu bò sống và sản phẩm từ trâu bò, hiện nay Brazil vẫn đang xuất khẩu trâu bò sống. Ảnh minh họa: Vũ Long
Căn cứ quy định của OIE về bệnh “bò điên” trong thương mại quốc tế đối với trâu bò sống và sản phẩm từ trâu bò, hiện nay Brazil vẫn đang xuất khẩu trâu bò sống. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top