Thông tin nhiễu loạn, tóm lại Google “nghỉ chơi” Huawei đến mức nào?

Bị Google "cắt cầu", nhà sáng lập Nhậm Chính Phi của Huawei vẫn cho rằng Google là "một công ty rất có trách nhiệm". Ảnh: AP.
Bị Google "cắt cầu", nhà sáng lập Nhậm Chính Phi của Huawei vẫn cho rằng Google là "một công ty rất có trách nhiệm". Ảnh: AP.
Bị Google "cắt cầu", nhà sáng lập Nhậm Chính Phi của Huawei vẫn cho rằng Google là "một công ty rất có trách nhiệm". Ảnh: AP.
Lên top