Thông tin nhãn được "xông" lưu huỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT Hưng Yên nói gì?

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường về Hưng Yên kiểm tra tiêu thụ nhãn. Thông tin người trồng dùng lưu huỳnh để "xông" để "kích mã" và bảo quản là hoàn toàn bịa đặt. Ảnh: Khương Lực
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường về Hưng Yên kiểm tra tiêu thụ nhãn. Thông tin người trồng dùng lưu huỳnh để "xông" để "kích mã" và bảo quản là hoàn toàn bịa đặt. Ảnh: Khương Lực
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường về Hưng Yên kiểm tra tiêu thụ nhãn. Thông tin người trồng dùng lưu huỳnh để "xông" để "kích mã" và bảo quản là hoàn toàn bịa đặt. Ảnh: Khương Lực

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM