Thông tin mới vụ nghi mất tiền tỉ tiết kiệm ngân hàng tại Khánh Hòa

Sổ tiết kiệm 680 triệu đồng của ông Lê Văn Trí (thị xã Ninh Hòa) khi đối chiếu với ngân hàng thì không còn một đồng. Ảnh: Đ.L
Sổ tiết kiệm 680 triệu đồng của ông Lê Văn Trí (thị xã Ninh Hòa) khi đối chiếu với ngân hàng thì không còn một đồng. Ảnh: Đ.L
Sổ tiết kiệm 680 triệu đồng của ông Lê Văn Trí (thị xã Ninh Hòa) khi đối chiếu với ngân hàng thì không còn một đồng. Ảnh: Đ.L
Lên top