Thông tin mới về vụ bò chạy trượt chân làm lộ cốt gỗ tại kênh thủy lợi ở Bình Định

Bò chạy trượt chân ngã làm lộ cốt gỗ bên trong.
Bò chạy trượt chân ngã làm lộ cốt gỗ bên trong.
Bò chạy trượt chân ngã làm lộ cốt gỗ bên trong.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top