Thông tin doanh nghiệp chống chuyển giá là dữ liệu bí mật quốc gia?

Ông Phạm Ngọc Lai, Quyền vụ trưởng vụ thanh tra Tổng cục thuế. Ảnh KH
Ông Phạm Ngọc Lai, Quyền vụ trưởng vụ thanh tra Tổng cục thuế. Ảnh KH