Thông suốt mạch máu truyền tải điện quốc gia

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng Giám đốc EVNNPT báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: P.V
Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng Giám đốc EVNNPT báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: P.V
Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng Giám đốc EVNNPT báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: P.V
Lên top