Thông quan cặp chợ vùng biên Tân Thanh - Pò Chài

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu biên giới. Ảnh: Văn Giang
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu biên giới. Ảnh: Văn Giang
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu biên giới. Ảnh: Văn Giang
Lên top