Thống nhất cách hỗ trợ người nuôi lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi tại Bắc Giang. Ảnh: Kh.V
Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi tại Bắc Giang. Ảnh: Kh.V
Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi tại Bắc Giang. Ảnh: Kh.V
Lên top