Thống kê, tiêu hủy 11.410 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Thuốc lá nhập lậu bị tiêu hủy dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Ảnh: QLTT
Thuốc lá nhập lậu bị tiêu hủy dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Ảnh: QLTT
Thuốc lá nhập lậu bị tiêu hủy dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Ảnh: QLTT
Lên top