Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thống đốc yêu cầu VAMC phối hợp với ngân hàng khởi kiện con nợ chây ỳ