Thống đốc NHNN yêu cầu ngân hàng cắt giảm chi phí để giảm lãi suất