Thống đốc Lê Minh Hưng: "Việt Nam không thao túng tiền tệ"

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng. Ảnh SBV
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng. Ảnh SBV
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng. Ảnh SBV
Lên top