Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thống đốc kêu gọi nhà đầu tư ngoại tham gia tái cơ cấu ngân hàng Việt