Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thông cơ chế, xóa tình trạng “ém nợ, câu giờ”