Thói quen thanh toán không dùng tiền mặt thay đổi nhiều sau dịch COVID-19

Giữ chân người tiêu dùng ở lại với thói quen không dùng tiền mặt là việc đáng quan tâm. Ảnh: L. Toàn
Giữ chân người tiêu dùng ở lại với thói quen không dùng tiền mặt là việc đáng quan tâm. Ảnh: L. Toàn
Giữ chân người tiêu dùng ở lại với thói quen không dùng tiền mặt là việc đáng quan tâm. Ảnh: L. Toàn
Lên top