Thời gian thông quan hàng hóa tại sân bay Nội Bài chỉ còn 10 phút

Thời gian thông quan được rút ngắn xuống chỉ còn trung bình dưới 10 phút thay vì 3 đến 6 tiếng như trước đây. Ảnh Cao Nguyên.
Thời gian thông quan được rút ngắn xuống chỉ còn trung bình dưới 10 phút thay vì 3 đến 6 tiếng như trước đây. Ảnh Cao Nguyên.
Thời gian thông quan được rút ngắn xuống chỉ còn trung bình dưới 10 phút thay vì 3 đến 6 tiếng như trước đây. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top