Thời điểm căng thẳng với giá vàng sắp đến, nên chốt lời hay mua gom?

Lên top