Thoái vốn tại DXD, Tổng công ty Mỏ Việt Bắc mập mờ công bố thông tin

Tổng công ty Mỏ Việt Bắc là đơn vị thành viên do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 98,19% vốn.
Ảnh: MVB.
Tổng công ty Mỏ Việt Bắc là đơn vị thành viên do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 98,19% vốn. Ảnh: MVB.
Tổng công ty Mỏ Việt Bắc là đơn vị thành viên do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 98,19% vốn. Ảnh: MVB.
Lên top