Thoải mái đổi tiền cũ nát do lưu thông, không hạn chế số lượng

Người dân có thể đổi ngay tiền cũ nát do lưu thông, không hạn chế số lượng và không cần thủ tục. Ảnh: L.Đ
Người dân có thể đổi ngay tiền cũ nát do lưu thông, không hạn chế số lượng và không cần thủ tục. Ảnh: L.Đ
Người dân có thể đổi ngay tiền cũ nát do lưu thông, không hạn chế số lượng và không cần thủ tục. Ảnh: L.Đ
Lên top