Thịt nhập khẩu giá rẻ: Người tiêu dùng được hưởng lợi

Thịt nhập khẩu giá rẻ từ Mỹ, Úc, Tây Ban Nha... cho người tiêu dùng cơ hội lựa chọn, tránh tư thương ép giá trong nước. (Ảnh minh họa)
Thịt nhập khẩu giá rẻ từ Mỹ, Úc, Tây Ban Nha... cho người tiêu dùng cơ hội lựa chọn, tránh tư thương ép giá trong nước. (Ảnh minh họa)
Thịt nhập khẩu giá rẻ từ Mỹ, Úc, Tây Ban Nha... cho người tiêu dùng cơ hội lựa chọn, tránh tư thương ép giá trong nước. (Ảnh minh họa)
Lên top