Thịt lợn không thiếu, tại sao giá vẫn từ 150.000-170.000 đồng/kg?

Giá thịt lợn ở mức cao đã ảnh hưởng đến đời sống của người tiêu dùng. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn ở mức cao đã ảnh hưởng đến đời sống của người tiêu dùng. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn ở mức cao đã ảnh hưởng đến đời sống của người tiêu dùng. Ảnh: Kh.V
Lên top