Thịt bò Tây Ban Nha “toan tính” đổ bộ thị trường Việt Nam

Ông Rosé Ramón Godoy nhấn mạnh, thịt bò XK sang Việt Nam là loài bò thịt, không phải là bò tót chuyên thi đấu nổi tiếng của Tây Ban Nha (Ảnh minh họa)
Ông Rosé Ramón Godoy nhấn mạnh, thịt bò XK sang Việt Nam là loài bò thịt, không phải là bò tót chuyên thi đấu nổi tiếng của Tây Ban Nha (Ảnh minh họa)
Ông Rosé Ramón Godoy nhấn mạnh, thịt bò XK sang Việt Nam là loài bò thịt, không phải là bò tót chuyên thi đấu nổi tiếng của Tây Ban Nha (Ảnh minh họa)
Lên top