Thiếu vỏ container rỗng khiến xuất khẩu càphê 5 tháng đầu năm giảm

Số lượng càphê xuất khẩu giảm trong 5 tháng đầu năm một phần do thiếu vỏ container rỗng để đóng hàng. Ảnh minh họa: Vũ Long
Số lượng càphê xuất khẩu giảm trong 5 tháng đầu năm một phần do thiếu vỏ container rỗng để đóng hàng. Ảnh minh họa: Vũ Long
Số lượng càphê xuất khẩu giảm trong 5 tháng đầu năm một phần do thiếu vỏ container rỗng để đóng hàng. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top