Thiếu quy chuẩn, phụ huynh lo con em uống sữa kém chất lượng

Sữa học đường hiện vẫn chưa có quy chuẩn rõ ràng dễ bị lập lờ đánh lận. Ảnh: P.V
Sữa học đường hiện vẫn chưa có quy chuẩn rõ ràng dễ bị lập lờ đánh lận. Ảnh: P.V
Sữa học đường hiện vẫn chưa có quy chuẩn rõ ràng dễ bị lập lờ đánh lận. Ảnh: P.V
Lên top