Thiếu nhân lực, lao động tại chỗ dốc sức cho mùa thu hoạch cà phê

Gia đình anh Siu Hen nỗ lực hái cà phê để kiếm tiền tiêu Tết. Ảnh T.T
Gia đình anh Siu Hen nỗ lực hái cà phê để kiếm tiền tiêu Tết. Ảnh T.T
Gia đình anh Siu Hen nỗ lực hái cà phê để kiếm tiền tiêu Tết. Ảnh T.T
Lên top