Thiếu minh bạch là lỗ hổng lớn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính muốn siết tình trạng vượt rào lãi suất của doanh nghiệp phát hành trái phiếu
Bộ Tài chính muốn siết tình trạng vượt rào lãi suất của doanh nghiệp phát hành trái phiếu
Bộ Tài chính muốn siết tình trạng vượt rào lãi suất của doanh nghiệp phát hành trái phiếu
Lên top