Thiếu hụt gần 93.000 tỉ đồng đầu tư hạ tầng hàng không

Xã hội hoá để thu hút tư nhân đầu tư vào hạ tầng hàng không. Ảnh LĐ
Xã hội hoá để thu hút tư nhân đầu tư vào hạ tầng hàng không. Ảnh LĐ
Xã hội hoá để thu hút tư nhân đầu tư vào hạ tầng hàng không. Ảnh LĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top