Quản lý thuế thương mại điện tử:

Thiết lập cơ chế đăng ký thuế qua cổng thông tin

Netflix đang thu hàng trăm tỉ đồng/năm tại Việt Nam. Ảnh: An Phú
Netflix đang thu hàng trăm tỉ đồng/năm tại Việt Nam. Ảnh: An Phú
Netflix đang thu hàng trăm tỉ đồng/năm tại Việt Nam. Ảnh: An Phú
Lên top