Thiết bị bay phun thuốc, bón phân lần đầu xuất hiện ở cánh đồng Quảng Nam

Trình diễn thiết bị bay phun thuốc, bón phân đầu tiên ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Trình diễn thiết bị bay phun thuốc, bón phân đầu tiên ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Trình diễn thiết bị bay phun thuốc, bón phân đầu tiên ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top