Thị trường “xanh vỏ đỏ lòng” không rõ xu hướng, càng không nên xuống tiền

Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top